Zapobieganie skutkom zmiany poziomu gruntu

Obniżanie poziomu gruntu. W wypadkach obniżania poziomu otoczenia usunięcie warstwy ziemi grubości 20—30 cm w obrębie drzewa jest również niezbędne, lecz stanowi zagrożenie innego rodzaju dla drzewa niż podwyższanie. Usuwanie ziemi, to przede wszystkim zabranie lub zmniejszenie najżyźniejszej warstwy, co obniża ogólną wartość gleby. Zdjęcie pewnej warstwy może też powodować odkrycie korzeni, które mogą ulec zasuszeniu lub uszkodzeniu przez niskie temperatury.

Bardzo niebezpieczne dla niektórych gatunków drzew jest związane często z usuwaniem ziemi obcinanie grubych korzeni. Jeżeli operacja taka przeprowadzana jest na wiosnę lub w lecie, należy proporcjonalnie usunąć część pędów korony dla wyrównania bilansu pobierania i parowania wody. Jednak duże rany pozostawione po obcięciu korzeni są miejscem infekcji, trudno się goją i często są przyczyną rozkładu drewna postępującego aż do pnia. Dlatego korzenie takie powinny być smarowane w miejscu cięcia środkami dezynfekującymi stosowanymi do leczenia ran.

W praktyce spotyka się często obniżanie poziomu terenu i pozostawiania drzewa na wysepce o niewielkiej średnicy, otoczonej murkiem na solidnym fundamencie; jest to oczywiście połączone z przecięciem wszystkich napotykanych grubszych korzeni. Drzewa takie już w pierwszym roku wykazują zaburzenia w rozwoju i dość szybko zamierają.

Zostawienie drzew na wysepce jest rozwiązaniem najgorszym dla drzewa. Bardzo często na ulicach obudowanie w postaci ścianki jest konieczne.

Rysunek. Sposób zabezpieczania drzewa przy zmianie poziomu otoczenia w warunkach ogrodowych: a — warstwa ziemi żyznej.

Należy to jednak robić, o ile to możliwe, w odległości nie mniejszej od promienia korony unikając wykonywania głębokich fundamentów. Natomiast od strony chodnika przejść można do poziomu projektowanego łagodnym spadkiem. Zapobiega to w dużym stopniu przecięciu grubych korzeni. Znacznie łatwiej dostosować nowy poziom do istniejącego drzewa w warunkach ogrodowych przez odpowiednie wymodelowanie powierzchni jego otoczenia (rysunek).

Rysunek. Sposób zabezpieczenia drzewa przy obniżaniu poziomu otoczenia w warunkach ulicznych: a — murek; b — ziemia żyzna (kompost).

Należy również pamiętać o tym, że system korzeniowy drzewa pełni funkcje mechaniczne, utrzymując drzewo w określonej pozycji. Przecięcie znacznej części korzeni może spowodować pochylenie lub również przewrócenie drzewa.