Zabezpieczanie bryły korzeniowej przesadzanych drzew

Zabezpieczanie bryły korzeniowej przesadzanych drzew.

Drzewa przesadzane z bryłą korzeniową powinny mieć tę bryłę tak zabezpieczoną, aby nie doszło do jej rozkruszenia w czasie operacji transportowych. Najłatwiej ulegają rozkruszeniu bryły uformowane z gleby luźnej, piaszczystej. Znacznie lepiej utrzymują się bryły z ziemi gliniastej. Utrzymywanie się bryły jest również tym lepsze im większa jest zawartość materiału organicznego w glebie. Idealnie utrzymuje się np. bryła u drzew przygotowywanych omówionym wyżej sposobem, ponieważ skupiona jest w niej bardzo duża ilość korzeni o gęstym splocie. Tworzą one najlepsze zabezpieczenie przed rozkruszeniem. Bryły takie na czas transportu wymagają jedynie owinięcia w celu ochrony korzeni przed wysychaniem.

Najprostszym sposobem zabezpieczenia bryły przed rozkruszeniem jest jej zamrożenie. W tym celu na jesieni gleba wokół drzewa przeznaczonego do przesadzenia powinna być najpierw zabezpieczona przed zamarznięciem. Podczas mrozów, jednak w temperaturach nie niższych od -10°, odkrywa się powierzchnię gleby i formuje bryłę. Po uformowaniu doprowadza się do zamrożenia. Odsłonięta bryła nie powinna jednak być wystawiona na długotrwałe działanie niskich temperatur. Miejsca sadzenia powinny być również wcześniej przygotowane i odpowiednio zabezpieczone. Doły mogą być wykopane przed zamarznięciem ziemi i odpowiednio ochraniane przed działaniem niskich temperatur, np. przez wypełnienie liśćmi, słomą itp. Sadzenie w doły „zamrożone” uniemożliwia roślinom korzystanie z wody. Należy również pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej ilości ziemi potrzebnej do zasypania bryły po posadzeniu.

Doły można wykopywać również tuż przed sadzeniem, jednak wówczas powierzchnia, na której mają się znajdować, wymaga również zabezpieczenia przed zamarznięciem.

Ziemię wokół drzew już posadzonych należy przykryć warstwą ściółki w celu odmrożenia bryły, aby umożliwić korzystanie z wody w glebie. Niewątpliwe zalety przesadzania z zamrażaniem bryły to: 1) stosunkowo niski nakład pracy, 2) możliwość przesadzania w okresie najmniejszej ilości innych prac, 3) łatwość formowania o pożądanych kształtach i rozmiarach bryły, 4) możliwość pominięcia zabezpieczenia przed rozkruszeniem, 5) możliwość transportowania przesadzanego drzewa w każde miejsce po zamarzniętej ziemi ciężkimi pojazdami oraz możliwość przesuwania na płozach, saniach itp.

Innym najczęściej stosowanym sposobem zabezpieczania bryły korzeniowej jest owijanie jej materiałami typu tkanin, folii itp., a następnie osznurowanie (rysunek).

Kolejne etapy zabezpieczenia bryły przez owinięcie tkaniną i osznurowanie.

Bryły zabezpieczane tym sposobem powinny mieć zaokrąglone kształty, co zmniejsza możliwość powstawania naprężeń podczas osznurowania, prowadzących często do pękania i rozkruszania bryły. Bryła, która ma być zabezpieczona tym sposobem, powinna być odsłonięta w wykopie na szerokość 30-40 cm, umożliwiając założenie tkaniny i osznurowanie. Wykop powinien sięgać pod dno bryły, jednak nie dalej niż do 1/4 średnicy, ponieważ grozi to osunięciem i rozpadem bryły. Powierzchnię uformowanej bryły owija się 1-3-krotnie tkaniną jutową, folią itp. Materiały te można przypinać gwoźdźmi, co zapobiega osuwaniu. Sznurowanie zaczyna się od założenia w dolnej części bryły pętli ze sznura, a następnie jego koniec przekłada się przez wierzch bryły i sznur i pętlę po przeciwnej stronie. Czynność tę powtarza się aż do wymaganego stopnia zagęszczenia ilości wiązań. Jeżeli osznurowuje się większe bryły, można założyć dodatkową pętlę w części górnej, a przeplatane sznury łączyć za pomocą wygiętych z grubego drutu haczyków. Sznurowanie powinno być wykonywane przez dwie osoby, co ułatwia naprężanie sznura, a więc zapewnia mocniejsze zabezpieczenie. Stosuje się sznur o średnicy 5-8 mm.

Sposobem zastępującym osznurowanie jest stosowane coraz częściej owijanie boków bryły siatką z cienkiego i miękkiego drutu. Następnie skręca się druty siatki za pomocą haka w celu uzyskania wymaganego naprężenia zapewniającego ściśnięcie bryły. Zabezpieczenie bryły siatką jest mniej pracochłonne, stosunkowo łatwe i możliwe do wykonania przez jedną osobę. Zaletami zabezpieczania bryły przez owijanie materiałami elastycznymi są: 1) doskonałe zabezpieczenie bryły przed rozkruszeniem, 2) skuteczna ochrona ziemi i korzeni przed wysychaniem, 3) łatwość założenia.