Wykorzystanie pni i konarów ściętych drzew

Wykorzystanie pni i konarów ściętych drzew.

Drewno ściętych drzew w postaci różnych konarów i odcinków pni stanowi doskonały materiał do wykorzystania w rozmaity sposób. Dlatego też nie powinno być przeznaczane na opał. Nie każde drzewo nadaje się też na tarcicę. W drewnie bardzo starych drzew często spotykane są odłamki pocisków tkwiące od czasów wojny. Dotyczy to przede wszystkim drzew rosnących w miastach i miejscach, które były rejonami walk. Przerabianie drewna takich drzew na tarcicę napotyka zrozumiałe trudności. Jednak drewno takie, oraz podobne o małej przydatności dla innych celów, może być wykorzystane do wykonywania różnych elementów ogrodowych. Bardzo wdzięcznym materiałem dla celów zabawowych są różne kłody, kloce, rozgałęzione konary itp., które, umieszczone na placach zabaw, nawet w stanie zupełnie surowym, bywają zawsze dużą atrakcją dla dzieci. Drewno takie może być również traktowane jako tworzywo do wykonywania różnych form tzw. plastyki zabawowej. Atrakcyjność tak wykorzystanego drewna jest jeszcze większa. Należy podkreślić ogromną wyższość drewna nad innymi materiałami używanymi na placach zabaw dla dzieci, ze względu na jego właściwości fizyczne.

Bardzo duże zastosowanie znaleźć może drewno ścinanych drzew w ogrodach przydomowych i działkowych. Można z różnych kawałków wykonywać klocki do siedzenia lub ławki, różne fragmenty architektury ogrodowej itp. Drewno takie jest również materiałem poszukiwanym przez plastyków.