Uprawa szpalerowa maliny

Uprawa szpalerowa maliny.

Racjonalna uprawa maliny wymaga rusztowań, które podtrzymują wiotkie pędy w pozycji pionowej. Pionowe ułożenie pędów ułatwia pielęgnację gleby, opryskiwanie plantacji i zbiór owoców. Rośliny są dobrze nasłonecznione i dzięki temu zdrowsze (rys.).

Rys. Maliny w uprawie szpalerowej

Rusztowania, podobnie jak dla drzew owocowych, składają się ze słupków żelbetonowych lub drewnianych i przymocowanych do nich drutów. Słupki powinny mieć długość 2,0 m, a średnicę 8—10 cm. Słupki drewniane należy przed wkopaniem impregnować przez moczenie dolnych części w preparacie Xylamit. Słupki wkopuje się na głębokość 0,8 m co 10—12 m jeden od drugiego.

Istnieje kilka sposobów rozpinania pędów malin (rys. 192).

Rys. Sposoby rozpinania i przywiązywania pędów malin: a — okręcanie wierzchołków pędów wokół jednego drutu; b — przywiązywanie pędów do jednego drutu; c – przywiązywanie pędów do dwóch drutów; d — okręcanie wierzchołków pędów wokół dwóch równoległych drutów rozpiętych na dwóch poziomach; e — okręcanie wierzchołków pędów wokół dwóch równoległych drutów rozpiętych na jednym poziomie; f — pędy owoconośne przywiązane do 1 drutu, pędy tegoroczne podtrzymywane są przez dwa druty.

Najprostszy sposób polega na rozciągnięciu jednego drutu średnicy 2—3 mm, na wysokości 1,0—1,5 m od ziemi. Jeśli pędy są elastyczne i wiotkie to można je przyginać i owijać wokół drutu. Trzymają się wtedy same. Jeśli pędy są sztywne, wówczas lepiej jest je przywiązywać do drutu sznurkiem. Pędy przywiązujemy jednym sznurkiem w sposób opisany już w rozdziale o szpalerowej uprawie porzeczek (rys.).

Rys. Pędy malin przywiązane do drutu przez okręcanie sznurkiem.

Odległości między pędami przy drucie powinny wynosić 6—8 cm. Jeśli pędów jest dużo, to najsłabsze z nich wycinamy przy ziemi.

Przywiązywanie pędów wykonujemy w połowie lata, po zbiorach owoców. W tym czasie wycinamy także przy samej ziemi pędy zeszłoroczne, które po owocowaniu zamierają.

Wyższy szpaler można uformować rozpinając druty w dwóch poziomach. Pędy wysokie przywiązuje się wówczas do dwóch drutów, a niskie tylko do dolnego drutu. Dwa druty pozwalają uformować bardziej płaską ścianę niż jeden, lecz wymagają więcej pracy przy przywiązywaniu pędów.

Opisane dwa sposoby przywiązywania pędów maliny mają tę wadę, że podtrzymują tylko pędy owocujące. Pędy tegoroczne rozwijające się w ciągu lata nie mają oparcia i pokładają się na ziemi przeszkadzając w uprawie i w zrywaniu owoców. Aby podtrzymać pędy owocujące i tegoroczne można rozpiąć po dwie pary drutów oddalonych od siebie około 25 cm. Pędy tegoroczne kierujemy wówczas między druty, na których znajdują one oparcie. Pod koniec lata, po wycięciu pędów owocujących, pędy tegoroczne okręcamy wokół drutów lub przywiązujemy sznurkiem.

Przy uprawie maliny w formie szpalerowej przywiązujemy do drutów tylko te pędy, które wyrastają w rzędach. Odrosty ukazujące się w międzyrzędziach należy niszczyć w ciągu lata poczynając od maja, gdy mają one około 20 cm wysokości za pomocą uprawy mechanicznej lub herbicydami.