Tulipan

TULIPAN

Tulipan (Tulipa) cieszy się zasłużoną popularnością dzięki licznym zaletom, takim jak: wczesne kwitnienie, piękne barwy kwiatów, a także możliwość przyspieszenia kwitnienia w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. Tulipan powinien być corocznie wykopywany, bo umożliwia to dokonanie selekcji i chroni przed porażeniem chorobami. Cebule tulipana wysadza się w okresie od połowy września do połowy października. Przed sadzeniem cebul wskazane jest ich zdezynfekowanie – moczenie w różnych preparatach chemicznych lub 0,4% roztworze formaliny przez 1-1,5 godziny. Cebule sadzi się pojedynczo, na głębokość 8-16 cm, w zależności od ich wielkości. Odstępy przy sadzeniu stosuje się również, w zależności od odmiany, pokroju liści i zastosowania nasadzenia. Odległość między rzędami powinna wynosić minimum 20 cm. Odstęp między roślinami w rzędach powinien się równać mniej więcej obwodowi cebuli – 6-10 cm. Miejsce pod tulipany powinno być nawiezione dobrze rozłożonym obornikiem (dawka 6-8 kg/m2) lub kompostem. Poza tym stosuje się nawożenie mineralne w ilościach: 5-7 dag superfosfatu, 4-5 dag siarczanu potasu, 3-4 dag nawozów azotowych na 1 m2 jesienią r dodatkowo, pogłównie, na wiosnę 3-5 dag/m2 saletrzaku oraz mieszanki wieloskładnikowej, jak np. Azofoska (2-3 dag/m2). Tulipanów nie powinno się sadzić na tym samym miejscu częściej niż co 5 lat.

Tulipan ma około 15 tysięcy odmian, różniących się pochodzeniem, zastosowaniem, terminem kwitnienia, barwą oraz kształtem i wielkością kwiatów. Wszystkie te odmiany dzieli się na 15 klas, z których na uwagę zasługują:

Tulipany wcześnie kwitnące

1. Tulipany pojedyncze wczesne – np. Brillant Star – wysokość roślin około 30 cm. Kwiaty szkarłatne, długości 6,5 cm, u nasady płatków, na żółtym tle, duża, oliwkowobrunatna plama. Kwiaty szeroko otwierają się na początku kwitnienia. Brillant Star maxima różni się tylko nieco większymi kwiatami. Christmas Marvel jest wyższa – 35 cm. Kwiaty ciemnoróżowe, długości 7 cm, nasada płatków biała. Równie wysoka jest Bellona. Wydaje kwiaty duże, długości 6,5 cm, barwy czystej, złotożółtej, nasada płatków intensywniej zabarwiona, też złotożółta. Spośród odmian ogrodowych tulipany z tej grupy zakwitają najwcześniej, zwykle w drugiej połowie kwietnia. Kwiaty mają barwy czyste, czerwone, różowe, żółte i białe, rzadziej spotyka się odmiany fioletowe lub dwubarwne. Zastosowanie mają głównie do upraw przyspieszonych.

2. Tulipany pełne wczesne – zakwitają jednocześnie z tulipanami pojedynczymi wczesnymi. Wysokość roślin wynosi 25-30 cm. Liczba płatków jest zwielokrotniona, dlatego pąki są kuliste, a rozwinięte kwiaty otwierają się szeroko i mają kształt nietypowy dla tulipanów. Na kwiat cięty nie nadają się.

Tulipany średnio wcześnie kwitnące

3. Tulipany Mendla – mają kwiaty najczęściej czerwone, różowe i białe. Rośliny w gruncie zakwitają w końcu kwietnia i na początku maja. Wiele odmian nadaje się do wczesnego pędzenia.

4. Tulipany Triumph – powstały przez krzyżowanie odmian z grupy pojedynczych wczesnych z tulipanami Darwina. Są one nieco wyższe od tulipanów Mendla, osiągają wysokość około 50 cm. Kwiaty mają dość duże, zwykle czerwone i różowe w różnych odcieniach. Wiele odmian ma kwiaty z jaśniejszą obwódką na brzegach płatków. Mniej spotyka się odmian żółtych i białych. Jest tu bardzo dużo odmian nadających się przede wszystkim do uprawy w gruncie na kwiat cięty. Zakwitają zwykle w pierwszej dekadzie maja, po tulipanach Mendla, a przed odmianami z grupy Darwina. Wiele odmian nadaje się też do pędzenia.

5. Tulipany mieszańce Darwina. Odmiany z tej grupy – łącząc wszystkie dodatnie cechy odmian rodzicielskich: wysoki wzrost i plenność tulipanów Darwina oraz wczesność kwitnienia i olbrzymie kwiaty tulipanów z grupy Tulipa fosteriana – cieszą się u nas największą popularnością. Większość odmian ma kwiaty intensywnie czerwone, różniące się niekiedy tylko barwą nasady płatków, a nawet pręcików. Zakwitają zwykle w końcu kwietnia, prawie równocześnie z tulipanami pojedynczymi wczesnymi.