Technika cięcia drzew

Technika cięcia drzew.

Każde cięcie drzewa powinno być tak wykonane, aby jego płaszczyzna znalazła się w najkorzystniejszym położeniu ze względu na omówioną już zdolność gojenia. Szczególnie dużej dokładności wymaga usuwanie dużych konarów. Poza tym cięcie powinno być wykonane takimi narzędziami, które zapewniają możliwie dużą gładkość powstałej rany. Jedynie gładka powierzchnia drewna może zostać szczelnie przykryta przez tkankę gojącą. W pewnych wypadkach nierówności mogą ułatwiać rozkład drewna ze względu na zatrzymywanie wody. Nierówności takie powstają najłatwiej podczas cięcia drzew o miękkim drewnie. Nieostre narzędzia powodują również szarpanie i podrywanie kory w obrębie warstwy kambium na brzegach powstającej rany.

Następuje to dość łatwo w okresie rozpoczęcia wegetacji. Tworzenie się tkanki gojącej w takich miejscach jest bardzo nierówne. W przypadkach nierównego oderwania się kory tworząca się tkanka gojąca nie dojdzie do krawędzi rany i nie zasklepi jej (a więc nie nastąpi gojenie). Niewielkie rany po obcięciu piłą powinny być wygładzane ostrym nożem.

Cienkie gałęzie, średnicy do 2-3 cm, ucina się sekatorami, ostrym nożem sierpakiem lub krzesakiem. W czasie cięcia gałęzie powinny być podtrzymywane, co zapobiega odrywaniu kory w dolnej części.

Odcinanie grubych gałęzi i konarów jest znacznie trudniejsze i nie może być wykonane „jednym pociągnięciem”. Znaczny ciężar tych gałęzi uniemożliwia podtrzymywanie ich.

Rysunek. Złamanie i oderwanie kory i drewna poniżej miejsca źle wykonanego cięcia.

Na rysunku pokazany jest rezultat próby usunięcia konara przez wykonanie jednego cięcia. W takich wypadkach należy najpierw odciąć gałąź w większej odległości od nasady, a dopiero potem uciąć gałąź u nasady. Czynność usunięcia grubej gałęzi składa się z trzech, a nawet czterech cięć, których kolejność pokazana jest na rysunkach.

Rysunek. Kolejność cięć przy usuwaniu grubej gałęzi.

Rysunek. Kolejność cięć przy usuwaniu jednego z konarów w wąskim rozwidleniu.

Do cięcia gałęzi grubych i konarów stosowane są różne piły ręczne i motorowe pokazane na rysunku.

Rysunek. Piły ręczne i motorowa, używane do obcinania grubszych gałęzi i konarów.

Obcinanie gałęzi na wysokich drzewach jest dość trudne technicznie, ze względu na małą dostępność niektórych miejsc, szczególnie w bocznych i wierzchołkowych częściach korony. Bardzo często do tego celu używane są różne typy drabin. Do niektórych bocznych części koron można się dostać jedynie za pomocą specjalnych wysuwanych drabin typu strażackiego lub wysięgnika umieszczonego na samochodzie.

Niektóre gałęzie usuwane z wyższych partii nie mogą być obcinane w całości ze względów technicznych lub ze względu na rozmiary uniemożliwiające przesunięcie przez gęstą koronę. Gałęzie takie tnie się więc na mniejsze części i spuszcza na dół na sznurach.