Kategorie
Drzewa

ZNACZENIE MlKROKLIMATYCZNE I SANITARNE DRZEW

ZNACZENIE MlKROKLIMATYCZNE I SANITARNE DRZEW

Od zarania dziejów drzewo było towarzyszem i w pewnym sensie, przyjacielem człowieka w jego osiedlach. Znaczenie drzew było w przeszłości …

Kategorie
Drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa

Wpływ zanieczyszczeń powietrza i gleby na drzewa.

Zanieczyszczenie powietrza.

Pojęcie zanieczyszczenia powietrza definiuje ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego z dnia 21.04.1966 r.

Według tej definicji …