Kategorie
Drzewa

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE DRZEW

Pod pojęciem zadrzewień rozumiane są na ogół zadrzewienia poza terenami miast. Ta forma zadrzewień jest przedmiotem …