Kategorie
Drzewa

Nawożenie drzew

Nawożenie drzew.

Usuwanie ściółki, układanie nawierzchni, udeptywanie, a nawet zadarnianie powierzchni pod drzewami utrudniają lub uniemożliwiają obieg składników pokarmowych pomiędzy glebą a rośliną, ponadto pogarszają …