Łubin

ŁUBIN

Łubin (Lupinus) jest rośliną znaną bardziej jako pastewna niż ozdobna. Uprawia się kilka jej gatunków, z których najwartościowszym pod …