Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni i grusz w sadach starych i zaniedbanych

Cięcie jabłoni i grusz w sadach starych i zaniedbanych.

Znaczny procent drzewostanu naszych sadów stanowią stare jabłonie i grusze w wieku 30—40 lat. Rosną one …

Kategorie
Drzewa

Cięcie mutantów krótkopędowych z grupy Red Delicious i Mclntosh

Cięcie mutantów krótkopędowych z grupy Red Delicious i Mclntosh

W naszych sadach uprawiane są jabłonie krótkopędowe pochodzące od odmiany Red Delicious (Starkrimson) i Mclntosh (Macspur). …

Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni odmian Jonatan, Idared i Golden Delicious.

Cięcie jabłoni odmian Jonatan, Idared i Golden Delicious.

Te trzy odmiany charakteryzują się słabym wzrostem i skłonnością do obfitego i regularnego owocowania. Korony tworzą małe, …

Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni odmiany Cortland

Cięcie jabłoni odmiany Cortland.

Odmiana Cortland również należy do grupy odmian Mclntosh, jednak jej właściwości wzrostu i owocowania są odmienne. Drzewa rosną umiarkowanie, korony tworzą …

Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni odmian z grupy Mclntosh

Cięcie jabłoni odmian z grupy Mclntosh

Odmiana Mclntosh i pokrewne jej Spartan i Lobo należą do najbardziej popularnych odmian w naszych sadach. Mniej rozpowszechnione w …

Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni silnie rosnących odmian Bankroft, Starking, Close i Piękna z Boskoop.

Cięcie jabłoni silnie rosnących odmian Bankroft, Starking, Close i Piękna z Boskoop.

W produkcji jabłek podstawową rolę odgrywają obecnie sady intensywne, zakładane w minionym dwudziestoleciu, …