Kategorie
Drzewa

Cięcie jabłoni i grusz w sadach starych i zaniedbanych

Cięcie jabłoni i grusz w sadach starych i zaniedbanych.

Znaczny procent drzewostanu naszych sadów stanowią stare jabłonie i grusze w wieku 30—40 lat. Rosną one …