Floks

FLOKS

Floksy (Phlox), zwane też płomykami w praktyce ogrodniczej dzieli się na dwie grupy: floksy wysokie i floksy niskie. Te …