Cis pospolity

Drzewa i krzewy iglaste, zachowując wartości zdobnicze w zimie, mogą być w ograniczonym zakresie wykorzystane w ogródku, jako tło dla …