Kategorie
Drzewa

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PIELĘGNOWANIU DRZEW

Wykonywanie prac przy pielęgnowaniu drzew, a głównie w obrębie korony, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest …