Sznury skośne

Sznury skośne

Sznury skośne różnią się tym od sznurów pionowych, że nachylone są pod kątem 35—45° do powierzchni ziemi. Prowadzi się je przy rusztowaniu złożonym ze słupków i rozpiętych na nich 4 poziomych drutach. Druty ocynkowane średnicy 2—3 mm rozpinamy co 0,5 m jeden od drugiego (rys.).

Rys. Sznury skośne.

Jednoroczne okulanty jabłoni i grusz karłowych sadzimy w rzędzie co 1 m. Odległości między rzędami powinny wynosić od 2 do 3 m.

Okulanty trzeba sadzić ukośnie (pod kątem 30-45°). Z drzewami po posadzeniu postępujemy podobnie jak przy formowaniu sznurów pionowych. Okulanty nie rozgałęzione pozostawiamy bez cięcia podlewając je obficie po posadzeniu. Okulanty rozgałęzione trzeba przyciąć. Cięcia wymagają przede wszystkim te pędy boczne, które znajdują się na wierzchniej stronie ukośnie położonego okulanta. Najsilniejsze pędy usuwamy, a słabsze skracamy do trzech pąków. Pędów położonych na spodniej stronie okulanta można nie ciąć ponieważ nie będą one rosły, lecz zamienią się w krótkie gałązki owoconośne (rys.).

Rys. Cięcie jabłoni po posadzeniu przy formowaniu sznurów skośnych.

W lecie trzeba przywiązywać przewodnik w miarę jego wzrostu do drutów lub jeszcze lepiej do kija. Pędy boczne wybijające na przewodniku uszczykujemy po raz pierwszy w czerwcu nad 3—5 liściem. Pędy wtórne, ukazujące się po pierwszym uszczykiwaniu trzeba ciąć powtórnie w lipcu lub w sierpniu, lecz krócej, nad 2—3 liściem. Cięcie wiosenne jest uzupełnieniem cięcia letniego. Pędy boczne wyrastające bezpośrednio z przewodnika skracamy wówczas nad 3—5 oczkiem, a pędy wyrastające z gałązek nad 2—3 oczkiem.

W drugim, trzecim i czwartym roku zabiegi formowania są takie same jak w roku pierwszym. Sznury skośne prowadzimy do wysokości 2 m. Cięcie uformowanych sznurów skośnych jest podobne jak cięcie sznurów pionowych. Na sznurach skośnych silne przyrosty pojawiają się głównie na wierzchniej stronie przewodników. Na spodniej stronie znajdują się krótkopędy dające znikomy przyrost i stąd rzadko wymagające cięcia (rys.).

Rys. Cięcie na krótkopędy uformowanych sznurów skośnych.