Sznur poziomy winorośli (Guyota)

Sznur poziomy winorośli (Guyota).

Jest to bardzo popularna forma w winnicach. Krzew rozpina się na rusztowaniach. Można je także prowadzić przy ścianie. Cięcie jest proste i łatwe.

Odpowiednio silny krzew, a więc co najmniej trzyletni przycinamy w ten sposób, aby zostały 2 łozy. Jedną z nich tniemy krótko, na 2 oczka, drugą długo na 6—9 oczek. Obydwie łozy powinny wyrastać z pieńka na wysokości około 30 cm od ziemi.

Po cięciu dłuższy odcinek łozy przyginamy do poziomu i przywiązujemy w tej pozycji do drutu (rys.).

Rys. Sznur poziomy po wiosennym cięciu; odcinek łozy z sześcioma oczkami przygięty poziomo i przywiązany do drutu, drugi odcinek łozy przycięty na 2 oczka.

Z oczek wyrastają pędy, które prowadzimy pionowo, a gdy zawiążą 2—3 grona przycinamy je na 3-4 liście powyżej górnego grona (rys.).

Rys. Sznur poziomy po pierwszym letnim cięciu; pędy wyrosłe z poziomej łozy przywiązane do drutów i przycięte na 3 liście powyżej drugiego grona, z lewej strony pionowe pędy zastępcze przywiązane do palika

Ukazujące się latem pasierby systematycznie wycinamy.

Z drugiej łozy przyciętej krótko wyrastają 2 pędy, które przywiązujemy do palika. Są to tak zwane pędy zastępcze. Na przyszły rok jeden z nich zostanie wycięty, a drugi przygięty utworzy poziome ramię.

Sznur poziomy dwuramienny

Dla odmian rosnących z natury bardzo silnie odpowiednią formą jest sznur poziomy dwuramienny (rys.).

Rys. Sznur poziomy dwuramienny po wykonaniu letniego cięcia.

Aby go otrzymać pozostawiamy na silnym krzewie 2 odcinki łozy przycięte na 6—9 oczek i dwa odcinki przycięte na 2 oczka. Łozę długą przyginamy w dwie przeciwległe strony i przywiązujemy do drutu. Wyrastające z łozy pędy prowadzimy pionowo do góry. Z odcinków łozy przyciętych, krótko wyrastają pędy tymczasowe, które w następnym roku posłużą do utworzenia poziomych ramion. Cięcie letnie wykonujemy w taki sam sposób jak przy prowadzeniu sznura jednoramiennego.