Kategórie
Stromy

Vlajková loď vo forme stromov

Vlajková loď vo forme stromov

Vo svojej vlajkovej podobe sa vo Francúzsku pestuje veľa druhov ovocných stromov, hlavne na malých farmách v údolí Loiry. Vytvorenie vlajkových lodí vyžaduje lešenie zo stĺpov a vodorovných drôtov. Jednoročné stromy sú zasadené diagonálne v radoch od seba vzdialených 3-4 m. Vedenie je viazané na drôty pod uhlom 45 ° k horizontále. Výhonky vyhadzujúce sa na vodítko sú tiež priviazané k drôtom, ktoré ich vedú v opačnom smere ako vodítko. Takto natiahnuté stromy na drôtoch tvoria rad vysoký až 2 m (Lynx.).

Lynx. Vlajková slivka

Rast stromu smerom k medziriadku je obmedzený vhodným rezom.

Výhodou vlajkovej lode je malá výška stromov spôsobená uhlopriečnou polohou sprievodcu. Nevýhoda - potreba použiť lešenie a všetky vetvy priviazať k drôtom. Vlajková loď nebola súdmi všeobecne uznávaná.