Kategórie
Dekoratívne rastliny

ROČNÉ RASTLINY SADENÉ DO ZEME

ROČNÉ RASTLINY SADENÉ DO ZEME

Jednoročné kvety sú také okrasné rastliny, ktoré sa vyvíjajú zo semena počas jedného vegetačného obdobia, kvitnú, zawiązują

Kategórie
Stromy

Predchádzanie účinkom zmeny úrovne terénu

Predchádzanie účinkom zmeny úrovne terénu.

Vykonávanie rôznych stavebných prác, a predovšetkým zemné práce, v blízkosti stromov často vedie k narušeniu okolitej úrovne terénu. …