Kategórie
Stromy

Vplyv znečistenia ovzdušia a pôdy na stromy

Vplyv znečistenia ovzdušia a pôdy na stromy.

Znečistenie vzduchu.

Pojem znečisťovanie ovzdušia je definovaný zákonom o ochrane atmosférického ovzdušia 21.04.1966 r.

Podľa tejto definície …