Kategórie
Stromy

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov.

Ochrana vtákov je tiež pozoruhodná ako jedna z biologických metód ochrany stromov. Ptaki wzbogacają biocenozę parków