Kategórie
Stromy

Formovanie oválnych koruniek na mechanický zber sliviek

Formovanie oválnych koruniek na mechanický zber sliviek.

Vo veľkých sadoch je možné slivky určené na konzerváciu mechanicky striasť. Kombajn do zbioru śliwek ma ramę chwytną zbierającą

Kategórie
Stromy

Vedenie sliviek v podobe voľnej línie

Vedenie sliviek v podobe voľnej línie.

Pri prenášaní sliviek vo forme jazdného pruhu, vzdialenosti výsadby medzi riadkami by mali byť od 4,0 robiť 4,5 m, zaś w

Kategórie
Stromy

Tvarovanie a rezanie sliviek

Tvarovanie a rezanie sliviek.

V komerčných slivkových sadoch môžete viesť von 3 formy korún; takmer prirodzené, voľná a oválna čiara, nasadená na meter vysokom kmeni, spol …