Kategórie
Stromy

Starostlivosť o staršie stromy po výsadbe

Starostlivosť o staršie stromy po výsadbe.

Staršie stromy sú po výsadbe vystavené hlavne problémom s príjmom vody, gdyż mają zmniejszony system korzeniowy w stosunku do

Kategórie
Stromy

Zaistenie koreňového balu transplantovaných stromov

Zaistenie koreňového balu transplantovaných stromov.

Stromy transplantované koreňovým balom by mali mať koreňový bal tak zaistený, aby nie doszło do jej rozkruszenia w czasie operacji

Kategórie
Stromy

Transplantácia s prípravou koreňového systému

Transplantácia s prípravou koreňového systému.

Zvyčajne sa stromy s priemerom kmeňa nepresahujú bez prípravy 10-15 cm, tolerovať transplantáciu dobre, znajdujące się w odpowiednim

Kategórie
Stromy

Spôsoby opätovnej výsadby stromov

Spôsoby opätovnej výsadby stromov.

Každý strom sa snaží získať živiny a vodu, rozširuje a rozširuje svoj koreňový systém. Množstvo rastie s vekom stromu, zróżnicowanie