Kategórie
Stromy

Roztocze – škodca stromov

Roztocze – škodca stromov.

Okrem hmyzu sa na listoch a ihlách mestských stromov objavujú škodlivé roztoče (Tetranychidae).

Medzi bežné roztoče patrí roztoč lipa (Eotetranychus tiliarium Herm.). …

Kategórie
Stromy

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov.

Ochrana vtákov je tiež pozoruhodná ako jedna z biologických metód ochrany stromov. Ptaki wzbogacają biocenozę parków

Kategórie
Stromy

Škodlivý hmyz stromov

Škodlivý hmyz stromov.

Škodlivý hmyz stromov je rozdelený, aby sa problém umelo zjednodušil, na tzv. primárnych škodcov, fyziologické a sekundárne.

Primárni škodcovia. …