Kategórie
Záhrada

December v záhrade - Záhradnícky kalendár

December v záhrade - Záhradnícky kalendár.

V decembri, posledný mesiac kalendárneho roka, za priaznivých podmienok a pri dobrej organizácii práce, przygotowujemy działkę lub nasz ogródek