Kategórie
Stromy

Formovanie korún stromov voľných pruhov čerešní.

Formovanie korún stromov voľných pruhov čerešní.

Ak má byť sad vedený v jazdnom pruhu, potom by mali byť vzdialenosti medzi riadkami 4,5 m, a w rzędzie 5—6

Kategórie
Stromy

Formovanie a rezanie čerešní

Formovanie a rezanie čerešní.

Zo všetkých druhov ovocných stromov, ktoré sa u nás pestujú, je čerešňa najcitlivejšia na rez. Nawet drobne rany po odciętych pędach