Kategórie
Stromy

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI STAROSTLIVOSTI O STROMY

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI STAROSTLIVOSTI O STROMY

Vykonávanie prác na starostlivosti o stromy, a hlavne v korune, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest