Kategórie
Stromy

Formovanie čerešňových koruniek na mechanický zber ovocia

Formovanie čerešňových koruniek na mechanický zber ovocia.

V Amerike a v niektorých európskych krajinách rovnako 80% čerešňové ovocie sa zbiera pretrepaním. Do tego celu

Kategórie
Stromy

Tvarovanie a rezanie čerešní

Tvarovanie a rezanie čerešní.

V komerčných sadoch v Európe sú populárne tri rôzne formy čerešňovej koruny:

  • kruhové korunky prispôsobené na ručný zber ovocia (wysokość pnia
Kategórie
Stromy

Formovanie oválnych koruniek na mechanický zber sliviek

Formovanie oválnych koruniek na mechanický zber sliviek.

Vo veľkých sadoch je možné slivky určené na konzerváciu mechanicky striasť. Kombajn do zbioru śliwek ma ramę chwytną zbierającą

Kategórie
Stromy

Dôležitejšie ciele a typy rezania stromov.

Dôležitejšie ciele a typy rezania stromov.

Tvarovanie koruny. Koruna stromu má špecifické usporiadanie konárov a konárov a vytvára vzájomne prepojený celok. Koruna …