Kategórie
Stromy

Používanie kmeňov a konárov vyrúbaných stromov

Používanie kmeňov a konárov vyrúbaných stromov.

Drevo vyrúbaných stromov v podobe rôznych konárov a častí kmeňov je vynikajúcim materiálom na rôzne použitie. Preto by sa nemal používať ako palivo. Nie každý strom je vhodný aj na rezivo. V dreve veľmi starých stromov sa často nachádzajú trosky rakiet z vojnových čias. Týka sa to hlavne stromov rastúcich v mestách a miestach, ktoré boli bojiskami. Spracovanie dreva takýchto stromov na rezivo je pochopiteľne ťažké. Drevo je však také, a podobne na malé účely na iné účely, môžu byť použité na výrobu rôznych záhradných predmetov. Rôzne polená sú veľmi vďačným materiálom na účely hrania, guľatiny, rozvetvené vetvy atď., ktoré, umiestnené na ihriskách, aj v úplne surovom stave, pre deti sú vždy veľkým lákadlom. S takýmto drevom je možné zaobchádzať aj ako s materiálom na výrobu rôznych foriem tzv. divadelné umenie. Atraktivita takto použitého dreva je ešte väčšia. Je potrebné zdôrazniť veľkú výhodu dreva pred ostatnými materiálmi použitými na detských ihriskách, kvôli jeho fyzikálnym vlastnostiam.

Drevo vyrúbaných stromov sa môže veľmi často používať v domácich a záhradkových záhradkách. Môžete si vyrobiť bloky na sedačky alebo lavice z rôznych kusov, rôzne kúsky záhradnej architektúry a pod.. Takéto drevo je tiež materiálom vyhľadávaným umelcami.