Kategórie
Stromy

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI STAROSTLIVOSTI O STROMY

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI STAROSTLIVOSTI O STROMY

Vykonávanie prác na starostlivosti o stromy, a hlavne v korune, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest

Kategórie
Stromy

SEZNAM STROMOV A ZÁZNAM VYKONANÝCH OŠETRENÍ Ošetrovateľstva

SEZNAM STROMOV A ZÁZNAM VYKONANÝCH OŠETRENÍ Ošetrovateľstva

Inventárne záznamy týkajúce sa stromov sa najčastejšie vedú v inventárnych knihách. Księgi takie zawierają z reguły tylko dane co

Kategórie
Stromy

Hnojenie stromov

Hnojenie stromov.

Odstránenie steliva, dlažba, prešľapovanie, dokonca aj turfing povrchu pod stromami bráni alebo zabraňuje cirkulácii živín medzi pôdou a rastlinou, ponadto pogarszają

Kategórie
Stromy

Choroby stromov spôsobené baktériami a vírusmi

Choroby stromov spôsobené baktériami a vírusmi.

Baktérie, presne ako vírusy, nehrajú hlavnú úlohu v patológii stromov. Bakteriozy, t.j.. choroby stromov spôsobené baktériami …

Kategórie
Stromy

Choroby stromov hubového pôvodu

Choroby stromov hubového pôvodu.

Druhou veľmi dôležitou skupinou škodlivých biotických faktorov sú parazitické huby. Ze względów praktycznych choroby pochodzenia grzybowego zostały tutaj zgrupowane według części

Kategórie
Stromy

Roztocze – škodca stromov

Roztocze – škodca stromov.

Okrem hmyzu sa na listoch a ihlách mestských stromov objavujú škodlivé roztoče (Tetranychidae).

Medzi bežné roztoče patrí roztoč lipa (Eotetranychus tiliarium Herm.). …

Kategórie
Stromy

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov

Ochrana vtákov ako účinná metóda kontroly škodcov stromov.

Ochrana vtákov je tiež pozoruhodná ako jedna z biologických metód ochrany stromov. Ptaki wzbogacają biocenozę parków

Kategórie
Stromy

Škodlivý hmyz stromov

Škodlivý hmyz stromov.

Škodlivý hmyz stromov je rozdelený, aby sa problém umelo zjednodušil, na tzv. primárnych škodcov, fyziologické a sekundárne.

Primárni škodcovia. …

Kategórie
Stromy

Škodcovia stromov

Všeobecne známe, nepriaznivé mestské podmienky, negatívne ovplyvňuje vývoj stromov, môže mať zásadný význam pre výskyt a pôsobenie škodcov a chorôb týchto rastlín.

Stromy …

Kategórie
Stromy

Drevené dutiny

Drevené dutiny.

Akékoľvek poranenie stromu, ktorý vystavuje drevo, sa stáva hrozbou pre celú jeho hmotu. Substancje organiczne znajdujące się na powierzchni drewna w