Kategórie
Stromy

Vplyv znečistenia ovzdušia a pôdy na stromy

Vplyv znečistenia ovzdušia a pôdy na stromy.

Znečistenie vzduchu.

Pojem znečisťovanie ovzdušia je definovaný zákonom o ochrane atmosférického ovzdušia 21.04.1966 r.

Podľa tejto definície …

Kategórie
Stromy

Biologické vlastnosti stromov

Biologické vlastnosti stromov

Zakorenenie schopnosť. Zakorenenie schopnosť (zakorenenie pôdy) jest to właściwość drzew polegająca na wytwarzaniu dużej ilości korzeni dla uzyskania możliwie największej

Kategórie
Stromy

Environmentálne požiadavky na stromy

Environmentálne požiadavky na stromy

V mestách nájdeme rôzne druhy a botanické odrody stromov, z rôznych prostredí, líšia sa klimatickými faktormi, pôdne a biotické. …

Kategórie
Stromy

Ochrana stromov na staveniskách

Ochrana stromov na staveniskách. Na stavbách sú často poškodené stromy. Existuje niekoľko receptov, które powinny — przy ich respektowaniu — zapobiec

Kategórie
Stromy

LEGISLATÍVA O STROMOCH

LEGISLATÍVA O STROMOCH

Stromové porasty sa všeobecne chápu ako výsadba stromov mimo mesta. Táto forma stromov je predmetom dosť účinnej právnej ochrany. Zgodnie