Kategórie
Stromy

Je čas rúbať stromy

Je čas rúbať stromy.

Najvhodnejšia doba na rezanie väčšiny druhov drevín je obdobie zimného spánku. Niektoré druhy stromov - napríklad napríklad javory, gaštany, bresty a orechy by sa mali rezať po zreteľnom začiatku vegetácie. Ak sú tieto stromy vyrezané skôr, nie sú schopné zastaviť únik štiav v miestach rezu. Tento jav sa pozoruje, aj keď vo februári pretrvávali dlhšie kladné teploty, a strih bol urobený v januári. Únik miazgy spôsobuje stratu rozpustených živín v nich a môže prispieť k infekcii stromu v mieste rezu..

Stromy možno rezať aj v plnej vegetácii. Malo by sa však vziať do úvahy znížená viditeľnosť vnútornej strany koruny, nie každý cieľ sa dá preto dosiahnuť rezaním počas tohto obdobia. Odstránenie listových výhonkov a konárov je stratou organických látok, ktoré sú pre strom cenné. V súčasnosti sa však dôrazne odporúča vykonať rez, ktorý upraví štruktúru a zvyk mladých alebo transplantovaných stromov. Včasné odstránenie nesprávneho výhonku alebo jeho skrátenie môže spôsobiť, že v rovnakom vegetačnom období vypučia iní, žiadanejšie.