Roztocze – szkodnik drzew

Roztocze – szkodnik drzew.

Oprócz owadów na liściach i igłach drzew miejskich występują szkodliwe przędziorki (Tetranychidae).

Do pospolitych przędziorków należy przędziorek lipowiec (Eotetranychus tiliarium Herm.). Jest on szczególnie groźny dla młodych drzewek. W przypadku masowego wystąpienia liście, gałęzie i pnie są pokryte delikatną, szklistą przędzą. Przędziorek lipowiec może atakować również topole, wierzby i wiązy.

Na igłach drzew i krzewów iglastych spotyka się przędziorka sosnowca (Oligonychus ununguis Jac.).

W miastach obserwuje się też często wzmożone występowanie innych roztoczy, zwanych szpecielami (Eriophidae), bardzo drobnych, trudno dostrzegalnych gołym okiem, bo o długości zaledwie 0,3 mm. Są one z reguły szkodnikami monofagicznymi. Powodują na roślinach charakterystyczne narośla, zwane zoocecidiami, przebarwienia, wyrastanie pilśniowatych włosków, deformacje liści i pąków. Niektóre gatunki szpecieli są wektorami chorób wirusowych. Do pospolitych szpecieli należą niżej wymienione.

Szpeciel jesionowiec (Eriophyes fraxinivorus Nalepa) — wysysa soki z pączków kwiatowych, powodując tym ich „kalafiorowate” zniekształcenia.

Szpeciel kolbowiec (Eriophyes laevis Nalepa) — wywołuje na liściach olch kolbowate, zielone narośla, które stopniowo czerwienieją i brunatnieją. Wielkopąkowiec leszczynowy (Phytoptus avellanae Nalepa) — zniekształca pąki leszczyny.

Szpeciel lipowiec (Eriophyes tiliae Nalepa) — występuje pospolicie na liściach lip, powodując czerwone, rożkowate narośla.

Maczugowiec czeremchowy (Eriophynes padi) — powoduje na liściach czeremchy maczugowate narośla. Skutecznym środkiem do zwalczania roztoczy są preparaty o działaniu systemicznym, np. Bi 58.

*

Szkodliwe owady spotykane na pąkach, pędach, gałęziach oraz w łyku i drewnie pnia i na korzeniach ważniejszych drzew zestawiono w tabeli. Strzałki przy nazwach szkodników wskazują na możliwość występowania danego szkodnika we wskazanych częściach drzew.

Podkreślone zostały nazwy owadów, które powodują zauważalne szkody na drzewach w mieście. Zadaniem tej tabeli jest jedynie poinformowanie, jakie gatunki mogą występować na drzewach terenów zieleni, natomiast określić danego szkodnika oraz zaznajomić się ze sposobami jego zwalczania należy na podstawie kluczy, podręczników oraz encyklopedii ochrony roślin i ochrony lasu.