ROŚLINY DWULETNIE

ROŚLINY DWULETNIE

Roślinami dwuletnimi nazywamy rośliny, które kwitną w następnym roku po wysiewie. W pierwszym roku uprawy (od wysiewu do jesieni) tworzą jedynie przyziemne rozety liściowe. Po przezimowaniu wiosna następnego roku wytwarzają pędy kwiatowe, a po wydaniu nasion najczęściej giną. Od tego schematu bywają odstępstwa, np. bratki już: w pierwszym roku po wysiewie mogą zakwitnąć, a także niektóre rośliny z tej grupy mogą rosnąć dłużej niż dwa lata. Zazwyczaj nasiona roślin dwuletnich wysiewa się w pierwszej połowie lata do inspektu lub na rozsadnik. Gdy siewki wykształcą dwa, trzy liście, trzeba je przepikować. W końcu sierpnia lub w pierwszej dekadzie września sadzi się przygotowaną rozsadę do gruntu na miejsce ich przeznaczenia. Rośliny dwuletnie zimują w gruncie, niektóre jednak wymagają zabezpieczenia przed mrozami. Najlepszym okryciem są gałązki drzew iglastych, torf i słoma. Wiosną trzeba wcześnie zdejmować okrycie, aby nie uszkodzić wyrastających roślin.