Rabaty

RABATY

Prawie co roku, gdy rozważamy, co posiać i posadzić w ogródku działkowym czy przydomowym, odżywa problem jego upiększenia. Rośliny ozdobne uprawiane na kwiat cięty, jakkolwiek wyglądają bardzo pięknie, nie mogą stanowić jedynej ozdoby ogródka. Najprostszą formą wyeksponowania roślin ozdobnych jest rabata. Rabaty mogą być obsadzone roślinami jednorocznymi i dwuletnimi oraz wieloletnimi – bylinami. Można też łączyć rośliny z poszczególnych grup, tworząc rabaty mieszane. Wizytówką działkowca jest rabata wzdłuż drogi głównej ogrodu, a użytkownika ogródka przydomowego – rabaty wzdłuż alejki wiodącej do mieszkania lub oddzielające ogródek od chodnika. Rabata ta zwykle jest dość wąska – pas ziemi o szerokości około 50 cm między ogrodzeniem a krawężnikiem drogi w pracowniczym ogrodzie działkowym lub przy ogrodzeniu posesji w miastach. Obsadzając to miejsce, stosuje się inne zasady, niż sadząc wewnątrz ogródka. Rabata zewnętrzna jest tylko małym odcinkiem przylegającym do naszego ogródka, w ogrodach działkowych tylko częścią bardzo długiej rabaty, ciągnącej się przez cały ogród.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię ogródka bardzo ważny jest wybór miejsca pod rabatę. Powinno to być stanowisko o żyznej, przepuszczalnej glebie i dobrze nasłonecznione. Najczęściej projektuje się rabaty wzdłuż wewnętrznej strony ogrodzenia od frontu działki w ogrodzie działkowym lub pod oknami przy murze w ogródku przydomowym. Następnie wzdłuż głównej alejki prowadzącej do wejścia do mieszkania lub altany. Usytuowanie rabaty w pewnym stopniu determinuje dobór gatunków roślin. Zwykle na pierwszym planie rabaty sadzi się rośliny najniższe, następnie średnio wysokie i w końcu wysokie. W zasadzie nie powinno się sadzić na rabatach większych skupin bardzo wysokich roślin, gdyż nie tylko zacieniają one zagony znajdujące się za nimi, ale mogą wyglądać nieładnie na niewielkiej rabacie. Natomiast można wkomponować 2-3 rośliny, takie jak: malwy, ostróżki czy naparstnice, które urozmaicą rabatę. Przed założeniem rabaty trzeba ją zaprojektować na papierze, choć trudno przyjmować gotowe rozwiązania. Pomocą może tutaj służyć książeczka mgr Mirosławy Rudnickiej-Mynett. Głównymi zasadami, jakimi należy się kierować przy zakładaniu rabat kwiatowych w ogródku, są: prostota, harmonia i estetyczny wygląd. Należy unikać zbyt skomplikowanych form, które po ich wykonaniu w ogródku nie zawsze dadzą pożądany efekt. Poza tym dobrze jest zaznajomić się z charakterystyką wybranych gatunków roślin, a więc brać pod uwagę wysokość roślin, ich pokrój, barwę kwiatów, termin kwitnienia i wygląd roślin po przekwitnięciu. Rabata wymaga troskliwej opieki przez cały okres wegetacji – częstego i dokładnego odchwaszczania, spulchniania powierzchni gleby między roślinami (szczególnie po obfitych opadach), regularnego podlewania, a także nawożenia po-głównego nawozami wieloskładnikowymi. Należy też usuwać zwiędłe i przegniłe kwiatostany i kwiaty. Nie dopuszcza się w ten sposób do zawiązywania nasion, dzięki czemu znacznie przedłuża się okres kwitnienia wielu roślin.