Pora cięcia drzew

Pora cięcia drzew.

Najodpowiedniejszą porą cięć większości gatunków drzew jest okres spoczynku zimowego. Niektóre jednak gatunki drzew — jak na przykład klony, kasztanowce, wiązy i orzechy powinny być cięte po wyraźnym rozpoczęciu wegetacji. Jeżeli drzewa te są cięte wcześniej, nie mają zdolności zahamowania wycieku soków w miejscach cięcia. Zjawisko to obserwuje się, nawet gdy wystąpiły dłużej trwające temperatury dodatnie w lutym, a cięcie przeprowadzono w styczniu. Wyciekanie soków powoduje stratę rozpuszczonych w nich substancji pokarmowych i może się przyczyniać do ułatwienia infekcji drzewa w miejscu cięcia.

Drzewa mogą być również cięte w pełni wegetacji. Należy się jednak liczyć ze zmniejszoną widocznością wnętrza korony, dlatego nie każdy cel może być osiągnięty przez cięcie w tym okresie. Usuwanie ulistnionych pędów i gałęzi jest stratą zawartych w liściach cennych dla drzewa substancji organicznych. Bardzo zalecane jest natomiast prowadzenie w tym czasie cięcia korygującego konstrukcję i pokrój drzew młodych lub przesadzanych. Wczesne usunięcie niewłaściwego pędu lub jego skrócenie może w tym samym okresie wegetacji wywołać wyrastanie innych, bardziej pożądanych.