Pielęgnowanie starszych drzew po posadzeniu

Pielęgnowanie starszych drzew po posadzeniu.

Starsze drzewa po posadzeniu narażone są głównie na trudności w pobieraniu wody, gdyż mają zmniejszony system korzeniowy w stosunku do korony. Niedobór wody będzie więc największy u drzew przesadzanych bez przygotowania, najmniejszy zaś u przygotowywanych. Pielęgnowanie takich drzew polega przede wszystkim na zapewnieniu wymaganej przez drzewo ilości wody, czyli na systematycznym podlewaniu. Ważne jest również utrzymywanie powierzchni gleby w stanie spulchnienia i pokrycie jej ściółką, co zapewnia dostęp powietrza do korzeni. Bardzo groźne jest dla takich drzew zachwaszczenie. Rozwój chwastów doprowadzić może do wyczerpania wody i składników pokarmowych z gleby wokół bryły. Może to stanowić duże zagrożenie dla drzewa. W celu ograniczenia straty wody zwiększonej przez nagrzewanie się w dni słoneczne powierzchni pnia i konarów, stosuje się owijanie ich tkaninami jutowymi lub papierowymi. Okrycia te nie powinny być zbyt grube, ponieważ to utrudnia ich wysychanie i może doprowadzić do gnicia kory.