Palmeta pozioma

Palmeta pozioma

Forma ta składa się z przewodnika i osadzonych na nim w regularnych odstępach poziomych ramion. Ramion jest 4—5, zaś odległości między nimi wynoszą od 30 do 50 cm. Długość ramion wynosi od 1,5 do 2,0 m. Uformowane drzewa cięte są wyłącznie metodą na krótkopędy. Palmety wymagają podpór w postaci słupków i rozpiętych na nich poziomych drutów (rys.).

Rys. Palmeta pozioma.

Formując palmety o ramionach poziomych zostawiamy na jednorocznym okulancie 2 pędy w pobliżu najniżej rozpiętego drutu i przewodnik, który skracamy na wysokości drugiego drutu (rys.).

Rys. Cięcie i przyginanie pędów w pierwszym roku formowania palmety poziomej.

Wszystkie inne pędy należy wyciąć na gładko. Pozostawione pędy przyginamy poziomo i przywiązujemy do drutu. Po przycięciu przewodnika wyrastają na nim pędy, z których pierwszy od góry utworzy pionową oś drzewa, a dwa boczne kolejną parę ramion. Aby przewodnik rósł dokładnie pionowo warto między drutami przymocować kij i do niego przywiązywać w czasie lata rozwijający się pęd (rys.).

Rys. Sposób wiązania przyrostu letniego w celu zmuszenia go do pionowego wzrostu.

Pędy przeznaczone na drugą parę ramion należy przygiąć do poziomu najpóźniej w lipcu i przywiązać do drutu (rys.).

Rys. Przyginanie pędów w lipcu w celu uformowania drugiej pary konarów.

Przyginać i przywiązywać trzeba także pędy osiowe przedłużające pierwszą parę ramion. Wszystkie pozostałe pędy uszczykujemy pierwszy raz w czerwcu na 3—5 liści i ponownie w lipcu przyrosty wtórne na 2—3 liście.

Wiosną drugiego roku trzeba przyciąć przewodnik przy kolejnym trzecim już drucie. Jeśli jakiekolwiek pędy długie nie były uszczykiwane latem to należy je przyciąć nad 3-5 oczkiem. Wiosenne prace formujące kończymy poprawieniem wiązań tych pędów, które przygięte były ubiegłego roku (rys.).

Rys. Cięcie i przyginanie pędów w drugim roku formowania palmety poziomej.

Latem staramy się wyprowadzić trzecią parę poziomych pędów i przewodnik. Wszystkie zbędne pędy należy uszczykiwać w taki sam sposób jak w roku ubiegłym.

W trzecim, czwartym i najdalej piątym roku formujemy kolejne ramiona, kończąc formowanie na wysokości około 2 m. Po wyprowadzeniu ostatniej pary ramion przewodnik usuwamy.

Uformowane drzewa najlepiej jest ciąć latem na przełomie lipca i sierpnia. W tym czasie skracamy wszystkie pędy długie wyrastające z krótkopędów na 2-3 liście. Po cięciu zostają na konarach wyłącznie krótkopędy. Cięcie letnie można uzupełniać cięciem wiosennym. Wiosną trzeba skracać na 2—3 oczka te pędy, które zostały pominięte w czasie cięcia letniego. Jeśli zachodzi potrzeba skrócenia zbytnio rozrośniętych gałązek owoconośnych, to również robimy to na wiosnę.