Ogólne warunki sadzenia drzew

Ogólne warunki sadzenia drzew.

Drzewa przeznaczone do sadzenia powinny odpowiadać szeregowi warunków, od których zależy uzyskanie określonej formy, właściwej zdrowotności, przyjęcia się rośliny po posadzeniu oraz dalszy pomyślny jej wzrost i rozwój. Wymagania stawiane roślinom drzewiastym dopuszczanym do obrotu handlowego określone są w specjalnie opracowanych normach jakościowych. Normy te dotyczą materiału szkółkarskiego drzew liściastych (BN-65-9125-02) i drzew iglastych (BN-65-9125-03). Każda z tych norm zawiera spis roślin, szczegółowe opisy jakości, wymagane sposoby opakowania, transportu i przechowywania. Normy takie stanowią nie tylko podstawę oceny roślin wprowadzanych do obrotu, ale umożliwiają również odbiorcy kontrolę ich jakości.

Wymagania szczegółowe wobec różnych gatunków drzew ozdobnych dotyczą następujących cech: formy (naturalna, krzewiasta lub pienna), klas wielkości, wysokości części nadziemnej, długości przewodnika, wysokości pnia, średnicy pnia, liczby pędów korony, liczby korzeni szkieletowych i ich długości itp. Cechy te pozwalają na zakwalifikowanie roślin do pierwszego lub drugiego wyboru.

Cechami dyskwalifikującymi drzewa w obrocie handlowym są silne uszkodzenia mechaniczne, porażenie przez chorobę lub opanowanie przez szkodnika, przesuszenie z objawami pomarszczenia kory, martwica kory itp.

Przystępując do sadzenia należy pamiętać o ważnej zasadzie, że czas od wykopania rośliny w szkółce do posadzenia jej w miejscu przeznaczenia powinien być jak najkrótszy. Zbyt wczesne wykopywanie roślin, długi i uciążliwy transport, niewłaściwe przy tym opakowanie i zbyt późne sadzenie, odbijają się zawsze bardzo niekorzystnie na roślinach. Każde drzewo po wykopaniu traci nieprzerwanie wodę i nie uzupełnia jej. Najłatwiej tracą wodę cienkie korzenie i gałązki. One też najszybciej zasychają i zamierają. Rośliny nadmiernie przesuszone, a szczególnie z przesuszonymi korzeniami, przyjmują się bardzo trudno, a często nie przyjmują się w ogóle mimo starannego pielęgnowania po posadzeniu. Ograniczenie strat wody i zmniejszenie niebezpieczeństwa zasuszenia roślin możliwe jest, jeżeli wykopywanie, transport i sadzenie będą się odbywać tylko w chłodne i pochmurne dni. Rośliny w czasie transportu powinny być odpowiednio okryte i osłonięte przed wysuszającym działaniem wiatru i promieniowaniem słońca. Należy pamiętać, że intensywne wysychanie roślin następuje również przy temperaturach ujemnych. Niskie temperatury mogą też powodować przemrożenie korzeni, i to tym łatwiej, im bardziej korzenie te są obnażone.

Podczas przewożenia młodych drzew bardzo często dochodzi do różnych ich uszkodzeń mechanicznych, jak złamania, skaleczenia lub obdarcia kory, korzeni itp. Dlatego konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie drzewek przez właściwe opakowanie już w miejscu produkcji, czyli w szkółce.

Rośliny, które po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia nie mogą być natychmiast sadzone, powinny być tak przechowywane, aby nie nastąpiło ich wysychanie, pobudzenie wegetacji, przemrożenie korzeni, uszkodzenie mechaniczne itp. Najmniej ryzykowne jest kilkudniowe tylko przechowywanie roślin podczas chłodnej i pochmurnej pogody. Należy je jednak w miarę możliwości umieszczać w miejscach ocienionych i osłoniętych od wiatru. Dobrze nadają się do tego celu szopy lub chłodne pomieszczenia magazynowe. Często przechowuje się rośliny pod ścianami budynków od strony północnej lub w innych miejscach o podobnych warunkach. Mniejsze ilości roślin można przechowywać w piwnicach, jednak niezbyt suchych. Korzenie roślin w czasie krótkotrwałego (kilkudniowego) przechowywania najlepiej jest obłożyć torfem i obficie podlać.

Jeżeli rośliny muszą być przechowywane przez dłuższy okres w niezbyt sprzyjających warunkach w otwartym terenie, konieczne jest wówczas ich zadołowanie. W tym celu należy wykopać rowek umożliwiający swobodne umieszczenie korzeni. Rośliny trzeba w nim ustawiać w pozycji pochylonej w kierunku południowym (słabsze nagrzewanie), a w miejscach ocienionych — zgodnie z kierunkiem wiejących wiatrów. Korzenie należy zasypać sypką ziemią i obficie podlać. Aby zapobiec rozpoczęciu wegetacji (co w okresie wiosennym następuje szybko w wypadku wzrostu temperatury), zadołowane rośliny powinno się okryć matami lub słomą. Sadzenie roślin z rozwijającymi się liśćmi, szczególnie podczas wysokiej temperatury i suszy, utrudnia ich przyjmowanie się. Z tych względów rośliny najwcześniej rozpoczynające wegetację należy sadzić najpierw.

Przechowywane drzewa różnych gatunków muszą być odpowiednio oznaczone przez umieszczenie etykiet z nazwami lub w inny sposób umożliwiający łatwe ich odszukanie.