Rad med tornløse bjørnebær på rad

Rad med tornløse bjørnebær på rad.

Tornfri bjørnebær, akkurat som bringebær, krever støtter for å spre skuddene. Når du dyrker bjørnebær i det fri, kan skuddene spres på stillas, det samme som for bringebær. I amatørdyrking kan gjerder eller vegger brukes som støtter.

Plantede bjørnebær må trimmes om våren på avstand 30 cm fra bakken. Skuddene som vokser om sommeren, brettes ut i form av en vifte og er bundet til støttene. Tornløse bjørnebærskudd er ikke motstandsdyktige mot frost, og derfor må de fjernes fra støttene før frost., legg på bakken og dekk med halm.

Blackberry bærer frukt det andre året etter planting. Om våren må skudd tas opp og festes på nytt med strikkepinner. Svært lange skudd kan trimmes etter å ha spredt seg over den siste ledningen. Allerede i mai kommer skudd fra rotkragen, som vil bære frukt det neste året. Disse skuddene føres loddrett oppover og er løst bundet til stillaset (Lynx.).

Lynx. En torneløs bjørnebærbuske strakte seg ut ved stillaset.

På senhøsten, kutt fruktbærende skudd nær bakken og kast dem. Plasser årets unge skudd på bakken for å dekke til. Aktivitetene de neste årene er de samme som det andre året.