Kategorier
Trær

TRELOVGIVNING

TRELOVGIVNING

Trestativene blir generelt forstått som treplantinger utenfor byen. Denne formen for trær er gjenstand for ganske effektiv juridisk beskyttelse. I følge ordren fra ministeren for skogbruk og treindustri i 10 merke 1960 r. (Dz. Av. M.L. i P.D. nr A — 5, punkt. 49 og z 1971 r. Nei 5, punkt. 48) følgende treslag skilles ut: på gårdsplassen, i felten, intramedullær, beite midtland, vann, veikanten, på stedet og annet. Kunst. 144 § 2 skiller følgende lovbrudd mot disse trærne: 1) fjerning, 2) ødeleggelse, 3) skader på trær og busker som utgjør veikanter eller beskyttende trær.

Foreløpig er det opprettet ensartet juridisk beskyttelse for alle typer trær (Journal of Laws. med 1971 r. Nei 12 punkt. 116 av. 20 Kan 1971 r.). Det er høye straffer for disse lovbruddene, dvs.. fengsel til 3 måneder, straff for begrensning av frihet til 3 måneder eller en bot opp til 5000 PLN. Uansett påleggelse av en av de ovennevnte grunnleggende straffene, forseelsesnemnda kan pålegge et overskudd på inntil 1000 PLN.

Veitrær. Beskyttelsen av trær i veikanten er regulert av flere handlinger listet opp nedenfor. Lov av 29 merke 1969 r. om offentlige veier (Dz. U. Nei 20, punkt. 90 og z 1971 Nei 12, punkt. 115) forbyr vilkårlig fjerning og ødeleggelse av trær.

Måten og vilkårene for fjerning av trær fra veikanten er beskrevet i § 20 Jeg 21 avsnitt. 2 Regulering av kommunikasjonsministeren av 1 merke 1963 r. på trærne på offentlige veier underlagt tilsyn av transportministeren (Dz. U. Nei 9, punkt. 55). Avvirkning av trær ved veier kan utføres av vegvesenet med samtykke fra lokale landbruks- og skogmyndigheter.

En ny rettsakt er forskriften fra ministeren for. Økonomi Ter. innsiden. Miljøjournal. Sett nr 51 punkt. 332 av. 11 desember 1972 r. på trærne på offentlige veier innenfor omfanget av aktiviteten til økonomiministeren. Å ha. innsiden. Miljøet. Følgende avsnitt er viet til disse spørsmålene:

I avsnitt 6 s. 2 etablert, at på nydesignede eller moderniserte veier, den minste bredden av en stripe land for en rad med trær, der utgravninger er forbudt, må være 3 m.

I henhold til avsnittet 5 s. 1 å plante veier med trær eller busker kan bare utføres på grunnlag av tekniske investeringsprosjekter som er godkjent av vedkommende myndigheter.

Avsnitt 8 s. 1 forplikter myndighetene som arbeider med landforvaltning og miljøvern for å sikre konstant pleie av trær og busker i kjørefeltet.

Den som utfører anleggsarbeid langs veiene er forpliktet i samsvar med avsnitt 8 s. 2 gjøre:

- melding om tiltenkte verk til relevante myndigheter;

- sikre trær mot skade og følge anbefalingene fra myndigheter som er ansvarlige for landforvaltning og miljøvern.

I henhold til avsnittet 9 s. 1 kutting av trekroner som er nødvendige i forbindelse med drift av jordkabler og bygninger, samt i forbindelse med oppsett av veiskilt, belysning av veier og andre nødvendige ulykker kan bare utføres med samtykke fra lokal administrasjon og miljøvernmyndighet, under deres tilsyn, enten av bedrifter eller grønne planter. Fjerner også trær og busker av sikkerhetsmessige årsaker, helse eller estetikk, så vel som å hugge trær som viser symptomer på sykdom, kan utføres med samtykke fra den lokale ledelsen og miljøvernmyndigheten (§ 9 s.2). I tillegg til å fjerne planter i situasjoner spesifisert på s. 1 Jeg 2 kan fjernes (§ 9 s. 3):

1) døde trær og busker,

2) svulmer,

3) trær og busker, avgang som vil gjøre det vanskelig eller umulig å rekonstruere veien,

4) trær og busker, som bringer trafikksikkerheten i fare ved å begrense sikt på mindre avstander enn spesifisert i den relevante tekniske standarden,

5) trær og busker, fjerningen av disse resultatene fra implementering og planer for foryngelse eller modernisering (§ 9, s. 3).

Fjerning av et tre som er et naturlig monument kan bare gjøres i nødvendige tilfeller og krever det, at landforvaltnings- og miljøvernmyndigheten innhenter samtykke fra den aktuelle naturvernmyndigheten (§ 9 s. 4). Avsnitt 10 den inneholder forbud som er avgjørende for beskyttelse av trær langs kommunikasjonsveier. Det er blant annet forbudt på veier: vilkårlig fjerning av trær og busker, ødelegge og skade trær og busker, bryte grener, peeling av barken, grave opp bakken i en avstand på mindre enn 1,5 m fra trær og busker, dryssing av salt eller andre kjemikalier eller helling (dryssing) fortau og bakken rundt trær og busker, lagring av snø og skitt fra veibaner behandlet med kjemiske midler under trær og busker. Dessverre spesifiserer ikke denne seksjonen strafferettslige sanksjoner.