Kategorier
Trær

Påvirkningen av luft og jordforurensning på trær

Påvirkningen av luft og jordforurensning på trær.

Luftforurensing.

Begrepet luftforurensning er definert av loven om beskyttelse av atmosfærisk luft av 21.04.1966 r.

Według tej definicji