Kategorier
Dekorative planter

Plen

Plenen i hagen den kan oppfylle flere roller, men på tomten (300 m²) i den ansattes kolonihage, i henhold til retningslinjene, bør området ikke overstige 20 …

Kategorier
Trær

HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDET NÅR DU TAR PÅ TRÆ

HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDET NÅR DU TAR PÅ TRÆ

Gjennomføre arbeider med trepleie, og hovedsakelig innenfor kronen, oraz przy ścinaniu i karczowaniu drzew związane jest