Sykdommer i trær av soppopprinnelse

Sykdommer i trær av soppopprinnelse.

Den andre veldig viktige gruppen av skadelige biotiske faktorer er parasittiske sopp. Av praktiske årsaker er sykdommer av soppopprinnelse gruppert her etter den delen av treet, som de vises på.

Enda mer enn insekter, det er en forskjell i forekomst av parasittiske sopp mellom sentrumsområder og gater, og parker og forsteder. Oppgitt, at i sistnevnte miljøer blir trær oftere syke. Dette skyldes de høye fuktighetskravene til sopp; sentrumsmiljø, som ofte nevnt, det er mer eller mindre uttørket.

Sykdommer i koffert og grener. Ved stell av prydtrær bør størst oppmerksomhet rettes mot sopp som nedbryter stammer, røtter og grener. Nav er blant de mest skadelige soppene som nedbryter levende tre, også kalt fakler, tilhører klassen av basidiomycetes (Basidiomycetes). Infeksjon av trær med navsporer skjer om sommeren eller høsten. De bæres av vinden. Infeksjon forekommer vanligvis på steder der cortex er skadet, f.eks.. gjennom sårene på knuste grener, frostsprekker, lyn spor, kuleskader, granatsplinter etc.. Eldre trær, svekket, er mer utsatt for soppinfeksjon. Som et resultat av utviklingen av soppen, brytes trestammen i mange år, ofte over en avstand på flere meter. I de senere stadiene av parasittens utvikling vises fruktlegemer som er karakteristiske for en gitt soppart, hvorfra sporene spres i stort antall. Owocniki knutepunkt, dagligdags kalt nav, de er konsollformede eller hovformede.

Følgende navarter er oftest funnet på bytrær.

Felles knutepunkt (Pomes fomcntarius (L.) Fr.) det forekommer på mange arter av løvtrær. Fruktlegemene er store - opp til 45 cm i diameter, flerårig. Soppen forårsaker hvit vedråte, bestående i nedbrytning av fiber (cellulose), og bevaring av trestativet (ligniny). Brannnav (ASPEN Ignarius (L. ex Fr.) At.) - er en utbredt parasitt av mange løvtrær, m.in. selje, eik, hornbjelke, osp, Åpen, bjørker, rogn og mange andre. Hovformede fruktkropper lever opp til 80 år.

Huba łuskowata (Polyporus squamosus (Hudz.) Fr.) - produserer kjøttfulle årlige fruktlegemer, noen ganger mange år. Det forekommer på mange løvtrær, spesielt med sår.

Svovelnav (Polyporus sulphureus (Parti.) Fr.) det er en parasitt av mange løvfellende arter. Ett års fruktlegemer er fliklappede, oransje i fargen. De er spiselige når de er riktig forberedt.

Bjørknav (Piptoporus betulinus (Parti. ex Fr.) - forekommer hovedsakelig på gamle bjørker.

Eiketråd (Daedalea quercina (L.) Fr.) - utvikler relativt små fruktlegemer, ofte funnet på eik; også på rød eik.

Ru hud (Stereum purpureum Fr.) - forekommer på mange treslag, og dens karakteristiske trekk er ikke bare læraktige fruktlegemer, men forårsaker også sølvfarget.

Varicolored wrośnioma (Trametes yersicolor (L. ex Fr.) Pil.) - er utbredt i mange trær og busker. Det produserer læraktige fruktlegemer med konsentriske flerfargede soner.

På veldig gamle trær, oftest på popler, grantrær, grantrær, det er sopp - skalldyr (slekten Pholiota). De produserer store, lyse gule fruktlegemer.

Spiselige trær finnes på mange arter av løvtrær, myke østerssopp (slekten Pleurotus).

Nav kontrollerer trær ofte etter fremveksten av fruktlegemer. Imidlertid er dette allerede et avansert stadium av tresykdomsutvikling. Som regel kvalifiserer denne tilstanden treet for sletting. Det er nødvendig, spesielt hvis det er åpne trefeil samtidig, sannsynlig å bryte, og treet vokser nær kommunikasjonsveier osv.. Hvis han derimot velger å, at et tre som er infisert med knutepunkter, skal pleies, fruktlegemer bør fjernes, som begrenser spredning av sporer. I tillegg bør de fjernede trærne og fruktlegemene brennes.