Kategorier
Trær

Beskyttelse av trær på byggeplasser

Beskyttelse av trær på byggeplasser. Trær blir ofte skadet på byggeplasser. Det er flere oppskrifter, som - med respekt for dem - skal forhindre skade på trær på byggeplasser.

Lov av 31.1.1961 r. (Byggelov) Dz. U. Nei 7/61 punkt. 16 Kunst. 46 s. 3 proklamerer m. i “at eksisterende trær og busker på byggeplassen, hvis de ikke er beregnet på avvikling, skal være ordentlig sikret under byggearbeider. Minimumsavstandene til trær og busker fra bygninger og nettverksenheter er spesifisert i forskrift nr 5 Minister for kommuneøkonomi. Dz. Knopp. Nei 8/65 av 4 februar 1965 r. om etablering av en teknisk standard for gater og torg:

Den korteste avstanden av grøntområder fra bygninger og enheter (m)

til trestammenes akse for busker
Fra kanten av ytterveggene til bygningene over 7 m i høyden 5,0 1,5
Fra kantene av ytterveggene til konstruksjonsobjekter nedenfor 7 m i høyden 4,0 1,5
Fra foten eller innerkanten av støtteveggene i bratte bakker, terrasser etc.. 1,0 0,5
Fra gjerder med en høyde på. 2 m og mer 4,0 1,0
Fra gjerder til 2 m i høyden 2,0 1,0
Fra aksen til mastene og stolpene i lysnettverket, trekkraft, kolonne 2,0
Fra kanten av park- og hagestier 0,75 0,40
Fra underjordiske nettverk a) fra gassrøret 2,00 2,00
b) fra fjernvarmerøret 2,00 1,00
c) fra vann- og avløpsrørene 1,00 1,00
d) fra elektriske kabler 1,5 0,8
e) fra fortauskanten 2,0 0,5

Ovennevnte avstander gjelder for trær med baldakin på ikke mer enn 4 m i diameter.

Denne forskriften er i et avsnitt 3.3.2. pålegger en supplerende måling av høyden på den planlagte gaten sammen med terrenghøydene til det eksisterende verdifulle trestativet. Den samme loven er fast, at i tilfelle overflaten er flislagt, plantes i åpne boller på 1,5 cm×1,5 m. Regulering av ministeren for lokal økonomi og miljøvern Dz. U. Nei 4/73 punkt. 29 av 20.1.1973 r. bekymringer, blant andre. bestemme stedene for gjennomføring av anleggsinvesteringer og statlig konstruksjonstilsyn over generell konstruksjon. I tillegg er det forskrifter for beskyttelse av trær lokalt i enkeltbyer, f.eks.. i Warszawa, reguleringen av presidiet til nasjonalrådet for. St.. Warszawa. Dz. Tidsskrift nr 6 punkt. 45 av 13 Mars om beskyttelse av grøntområder i området. St.. Warszawa. I dette området er det blant annet forbudt å ødelegge offentlig grøntareal på noen måte og å kutte ned og ødelegge trær på noen måte,, hvis eiendom de tilhører (§ 1).

I tilfelle, når området okkupert av offentlig grøntområder må være relatert til byggearbeider, rivings- og investeringsprosjekter, midlertidig brukt, personen som utfører disse verkene er forpliktet til å sørge for det, at stativet er riktig beskyttet mot forringelse eller skade. Etter at arbeidene er fullført, bør grøntområdet gjenopprettes av byggefirmaer som utfører verkene - på deres bekostning - til riktig tilstand, spesielt skal terrenget planeres, plener gravd og sådd, og eventuelle skader på stativet ble reparert (§ 2).

Kutt trær om nødvendig, til og med delvis visnet, Landbrukeren bør få tillatelse fra den aktuelle kommunale avdelingen. Denne avdelingen kvalifiserer treet for fjerning i samråd med en representant for League for Nature Conservation (§ 3).

På grunn av dens sjeldenhet, 5 treslag, nemlig barlind, Språk, farlig bjørk, villtjenestetre og svensk fjellaske, er dekket av artsbeskyttelse over hele landet på grunnlag av forskriften fra ministeren for skogbruk og treindustri fra 28 februar 1957 r. om innføring av artsbeskyttelse av planter (Dz. U. Nei 15, punkt. 78). Det kan oppgis, at det er nok lover, for å beskytte trær. Imidlertid kan dets fulle effektivitet sikres ved bevisst overholdelse av regelverket og konsekvent håndheving av faktorer som er ansvarlige for vegetasjonstilstanden.