Categorieën
Bomen

Bescherming van bomen op bouwplaatsen

Bescherming van bomen op bouwplaatsen. Bomen worden vaak beschadigd op bouwplaatsen. Er zijn verschillende recepten, die - met respect voor hen - schade aan bomen op bouwplaatsen moet voorkomen.

Akte van 31.1.1961 r. (Bouwrecht) Dz. U. Nee 7/61 item. 16 kunst. 46 p. 3 verkondigt m. in “dat bestaande bomen en struiken op de bouwplaats, als ze niet bestemd zijn voor liquidatie, moet tijdens bouwwerkzaamheden goed worden vastgezet. De minimaal vereiste afstanden van bomen en struiken tot gebouwen en netwerkapparatuur zijn gespecificeerd in Reglement nr 5 Minister van Gemeentelijke Economie. Dz. Knop. Nee 8/65 van 4 februari 1965 r. over de totstandkoming van een technische norm voor straten en stadspleinen:

De kortste afstand van groen tot gebouwen en apparaten (m)

naar de as van de boomstammen voor struiken
Vanaf de rand van de buitenmuren van de gebouwen erboven 7 m hoog 5,0 1,5
Vanaf de randen van de buitenmuren van bouwobjecten eronder 7 m hoog 4,0 1,5
Vanaf de voet of de binnenrand van de steunmuren van steile hellingen, terrassen etc.. 1,0 0,5
Van hekken met een hoogte van. 2 m en meer 4,0 1,0
Van hekken tot 2 m hoog 2,0 1,0
Vanaf de as van de masten en palen van het verlichtingsnetwerk, tractie, kolom 2,0
Vanaf de rand van park en tuinpaden 0,75 0,40
Van ondergrondse netwerken a) van de gasleiding 2,00 2,00
b) van de stadsverwarmingsleiding 2,00 1,00
c) van de water- en rioolbuizen 1,00 1,00
d) van elektrische kabels 1,5 0,8
e) vanaf de stoeprand 2,0 0,5

Bovenstaande afstanden gelden voor bomen met een overkapping van maximaal 4 m in diameter.

Deze regeling staat in een alinea 3.3.2. legt een aanvullende meting op van de hoogte van de geplande straat samen met de terreinverhogingen van de bestaande waardevolle boomopstand. Dezelfde wet staat vast, dat in het geval dat het oppervlak betegeld is, planten in open kommen van 1,5 cm×1,5 m. Regeling van de minister van Lokale Economie en Milieubescherming Dz. U. Nee 4/73 item. 29 van 20.1.1973 r. zorgen, onder anderen. het bepalen van de plaatsen van uitvoering van bouwinvesteringen en het toezicht op de bouw van de staat op de algemene bouw. Daarnaast zijn er regels voor de bescherming van bomen lokaal in individuele steden, bijv.. in Warschau, de verordening van het presidium van de Nationale Raad van de. st. Warschau. Dz. Tijdschrift nr 6 item. 45 van 13 Maart over de bescherming van groen in de omgeving van. st. Warschau. Onder andere is het in dit gebied verboden om openbaar groen op enigerlei wijze te vernielen en om op wat voor manier dan ook bomen te kappen en te vernietigen,, van wie ze eigendom zijn (§ 1).

In het geval van, wanneer het gebied met openbaar groen verband moet houden met bouwwerkzaamheden, sloop- en investeringsprojecten, tijdelijk gebruikt, degene die deze werken uitvoert, is verplicht ervoor te zorgen, of de standaard goed is beschermd tegen slijtage of beschadiging. Na voltooiing van de werken moet het groen door bouwbedrijven die de werken uitvoeren - op hun kosten - in een goede staat worden hersteld, in het bijzonder moet het terrein worden geëgaliseerd, gazons gegraven en ingezaaid, en eventuele schade aan de stand is gerepareerd (§ 2).

Snijd indien nodig bomen, zelfs gedeeltelijk verdord, De grondgebruiker moet een vergunning krijgen van de desbetreffende gemeentelijke dienst. Deze afdeling kwalificeert de boom voor verwijdering in overleg met een vertegenwoordiger van de Liga voor Natuurbehoud (§ 3).

Vanwege zijn zeldzaamheid, 5 boomsoorten, namelijk taxus, taal, vaderlijke berk, wilde lijsterbes en Zweedse lijsterbes, valt onder de soortbescherming in het hele land op basis van de verordening van de minister van Bosbouw en Houtindustrie van 28 februari 1957 r. over de introductie van soortenbescherming van planten (Dz. U. Nee 15, item. 78). Het kan worden gezegd, dat er genoeg wetten zijn, om bomen te beschermen. De volledige doeltreffendheid ervan kan echter worden gegarandeerd door bewuste naleving van de voorschriften en consequente handhaving door factoren die verantwoordelijk zijn voor de toestand van de vegetatie.