Luty w ogrodzie – Kalendarz ogrodnika

Luty w ogrodzie – Kalendarz ogrodnika

Jeżeli już nie ma śniegu, a temperatura jest na tyle wysoka, że pozwala na przeprowadzanie zabiegów ochrony roślin w części sadowniczej ogródka, obcina się i pali pędy jabłoni porażone przez mączniaka jabłoniowego, pędy wiśni porażone przez moniliozę, jednoroczne pędy śliw, na których występowała torbiel. Czynności te wykonuje się przy okazji prześwietlania koron drzew owocowych. Obcina się i pali zimowe gniazda niestrzępa głogowca i kuprówki rudnicy, gałązki ze złożami jaj pierścienicy nadrzewki, zeskrobuje się i pali złoża jaj brudnicy nieparki. Jest to ostatnia pora dla tych zabiegów.

Obcina się przy samej ziemi i pali stare i uschnięte pędy porzeczek, zwłaszcza jeśli w okresie wegetacji dało się zauważyć więdnące i usychające pędy, słabo owocujące. Jest to jedna z metod walki ze szkodnikiem porzeczek – przeziernikiem porzeczkowcem. Prześwietla się krzaki agrestu i obcina oraz pali porażone przez amerykańskiego mączniaka wierzchołki pędów.

Robimy za pomocą lupy przegląd pościnanych gałęzi w celu stwierdzenia, czy zimują na nich szkodniki i w zależności od tego ustalamy plan walki chemicznej z nimi, a w szczególności potrzebę dokonania oprysku zimowego Karboliną DNK.

Przygotowujemy rozplanowywanie upraw warzywnych i kwiatowych, obliczamy, ile potrzeba nam nasion, nawozów mineralnych, folii, kupujemy potrzebne nam narzędzia, środki ochrony roślin itp. Można już rozpocząć przygotowania do siewu w skrzyneczkach niektórych roślin ozdobnych, np. pierwiosnków.

W skrzyneczkach w mieszkaniu można wysiewać nasiona goździków, chabrów, lwiej paszczy, ostróżki, petunii i innych roślin ozdobnych.

Należy przejrzeć przechowywane bulwocebule mieczyków, usuwając porażone przez choroby.

Wysiewamy do ciepłego inspektu nasiona warzyw: kapusty wczesnej, kalarepy, kalafiora wczesnego, selera, oberżyny.