Listopad w ogrodzie – Kalendarz ogrodnika

Listopad w ogrodzie – Kalendarz ogrodnika.

Do najważniejszych prac w tym miesiącu będzie należało przygotowanie ogródka do zimy, a więc:

– zebranie pozostałych resztek roślinnych z zagonów, pozostałych owoców z drzew. Wszelkie resztki zdrowe składamy na stosie kompostowym, chore, zwłaszcza owoce – mumie, zakopujemy głęboko, przesypując wapnem, aby nie stały się źródłem infekcji w przyszłym sezonie;

– wapnowanie ziemi. Należy pamiętać, że co 3-4 lata ziemia wymaga wapnowania. Jest to bardzo ważny zabieg uprawowy, bo powoduje nie tylko odkwaszenia gleby, ale wpływa dodatnio na jej strukturę;

– nawiezienie nawozami organicznymi, zwłaszcza części przeznaczonej pod uprawę niektórych roślin warzywnych i ozdobnych. Nawożenie obornikiem wskazanie jest co 3-4 lata, również części sadowniczej;

– nawożenie przed przekopaniem gleby nawozami mineralnymi;

– głębokie przekopanie ziemi z pozostawieniem jej „w ostrej skibie”;

– oczyszczenie narzędzi i natarcie tłuszczem części metalowych.

W części warzywniczej w listopadzie wykonujemy:

– zbiór ostatnich warzyw: późnych kapust – białej, czerwonej i włoskiej, pekińskiej, brukselskiej, porów i jarmużu;

– okrywanie warzyw sianych jesienią;

– początki pędzenia warzyw: pietruszki, cebuli na szczypior, szczypiorku, cykorii sałatowej.

W części sadowniczej:

– zabezpieczamy przed mrozem krzewy winorośli;

– w trzeciej dekadzie listopada – do połowy grudnia – przygotowujemy zdrewniałe sadzonki porzeczek do ich rozmnożenia;

– zabezpieczamy drzewa przed mrozami, zwłaszcza świeżo posadzone.

W części ozdobnej:

– okrywamy róże w celu ich zabezpieczenia przed mrozami;

– sadzimy konwalie;

– zabezpieczamy na zimę niektóre byliny i rośliny dwuletnie, zwłaszcza byliny sadzone we wrześniu i październiku;

– usuwamy i przycinamy wszystkie obumarłe i zaschnięte części roślin, liście, pędy kwiatostanowe, nasienniki na rabatach bylinowych. Wyjątek tutaj stanowią byliny zimotrwałe, kosaćce i liliowce, których się nie przycina.