Korona kolumnowa

Korona kolumnowa

W niektórych sadach towarowych w Anglii prowadzi się jabłonie w formie kolumnowej. Jest to bardzo oryginalna forma, ponieważ taka korona nie ma w ogóle konarów, a jedynie przewodnik pokryty drobnymi gałązkami owoconośnymi. Konary nie mogą się wytworzyć, gdyż na przewodniku pozostawia się co roku tylko pędy jednoroczne oraz gałązki dwu-i trzyletnie, a usuwa się wszystkie starsze.

Zdjęcie. Dolna część korony kolumnowej jabłoni; widać sęczki po cięciu i młode pędy wyrastające bezpośrednio na przewodniku.

Forma kolumnowa nadaje się tylko dla tych odmian jabłoni, które owocują na młodych pędach jak: Jonatan, Idared, Golden Delicious, Koksa Pomarańczowa, Cortland lub Melba. Najodpowiedniejsze są drzewa szczepione na podkładkach pół-karłowych M 7 i MM 106, które sadzi się w sadzie w odległości 4 m rząd od rzędu i 1,5-2,0 m w rzędzie. Posadzone jednoroczne okulanty skraca się na wysokości 80 cm od ziemi. Jeśli okulanty mają rozgałęzienia, to zostawia się 2-3 dolne pędy, a pozostałe przycina bardzo krótko na 1 oczko. W drugim roku pozostawia się znowu 3 słabe pędy na przewodniku z szerokimi kątami rozwidleń. Pędy silniejsze, tworzące ostre kąty rozwidleń skraca się na 1 oczko lub usuwa. W trzecim roku postępuje się analogicznie jak w roku drugim. W czwartym lub piątym roku po posadzeniu drzew zaczynają owocować najniższe gałązki na drzewie. Po zaowocowaniu gałązki te usuwa się, odcinając je w odległości około 1 cm od przewodnika. Od tej pory wykonuje się co roku cięcie odnawiające. Wiosną wycina się wszystkie gałęzie, które mają ponad 3 lata. Każdą z nich tnie się pozostawiając czopek. Gałązki dwu- i trzyletnie pozostają jako elementy owoconośne. Na gałązkach dwuletnich odcina się jednak osiowe przyrosty roczne. Pędy jednoroczne przerzedza się w ten sposób, aby na 1 m bieżącym przewodnika było ich nie więcej niż 10.

W pierwszych latach po posadzeniu drzew wykonuje się cięcie odnawiające tylko w dolnej partii korony, ponieważ część górna jest w trakcie formowania. Po zakończeniu formowania, kiedy drzewa osiągną 3 m wysokości, cięcie odnawiające można wykonywać na całym drzewie.

Prowadzenie jabłoni w formie kolumnowej stanowi interesujące rozwiązanie odwiecznego problemu regulowania wielkości drzew w sadach. Dzięki cięciu odnawiającemu korony mają stałe rozmiary, nie powiększają się. Odmiany skłonne do owocowania na pędach jednorocznych plonują nieźle w tej formie dając 30-40 kg jabłek z drzewa rocznie. Sadząc 800-1000 drzew na 1 ha można uzyskać plony jabłek w granicach od 25 do 40 t/ha.