Karczowanie drzew

Karczowanie drzew. W wielu wypadkach po ścięciu lub zniszczeniu drzew konieczne jest usunięcie ich pniaków, czyli karczowanie.

Karczowanie tradycyjnym sposobem wymaga dużego nakładu pracy oraz użycia urządzeń o dużej sile udźwigu. W celu wykarczowania pniaka należy go okopać, a korzenie podcinać. Następnie wyrywa się pniak za pomocą karczownika, ciągnika, dźwigu lub podobnych urządzeń. Karczowniki leśne produkowane w Polsce dysponują siłą udźwigu do 8 ton. W leśnictwie używa się do karczowania materiałów wybuchowych. Sposób ten w warunkach miejskich jest poważnie ograniczony ze względu na bezpieczeństwo i wymaganą ciszę. Wygodnym sposobem jest usuwanie drzewa wraz z pniakiem. W tym celu związuje się linę na pniu na wysokości od kilku do kilkunastu metrów, a następnie za pomocą tej liny drzewo jest przewracane, np. przez ciągnik. Część pnia służąca jako dźwignia jednostronna nie powinna mieć osłabionych miejsc — głównie dużych ubytków drewna. Drzewa mniejsze i o płaskich systemach korzeniowych można karczować w ten sposób bez okopywania. Na glebach zwięzłych zachodzi często potrzeba podcięcia tych korzeni, które przy karczowaniu są rozciągane.

Często przy karczowaniu i obalaniu wraz z pniakiem potrzebny jest stabilny punkt zaczepienia liny. Może to być inny pniak lub specjalne zakotwiczenie, nigdy jednak nie należy używać w tym celu sąsiadującego drzewa.

W niektórych wypadkach powinno się zaniechać karczowania nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale również ekologicznych. Butwiejący system korzeniowy pozostawionego pniaka poprawia strukturę gleby, tworzy kanały przewietrzające i wzbogaca glebę w materię organiczną. Ponadto pozostawienie pniaków na stokach zapobiega erozji. Często pniaki po nisko ściętych drzewach nie są usuwane. Aby w taki sposób ściąć drzewo, uprzednio należy je okopać oraz wyczyścić z kamieni i ziemi kieszenie utworzone przez nabiegi korzeniowe. Ścina się drzewo równo z powierzchnią gleby lub nawet niżej. Do tego celu stosuje się specjalne frezy motorowe.

Frez motorowy amerykańskiej firmy Wayne do ścinania pniaków.