Kategorie
Drzewa

Karczowanie drzew

Karczowanie drzew. W wielu wypadkach po ścięciu lub zniszczeniu drzew konieczne jest usunięcie ich pniaków, czyli karczowanie.

Karczowanie tradycyjnym sposobem wymaga dużego nakładu pracy oraz użycia urządzeń o dużej sile udźwigu. W celu wykarczowania pniaka należy go okopać, a korzenie podcinać. Następnie wyrywa się pniak za pomocą karczownika, ciągnika, dźwigu lub podobnych urządzeń. Karczowniki leśne produkowane w Polsce dysponują siłą udźwigu do 8 ton. W leśnictwie używa się do karczowania materiałów wybuchowych. Sposób ten w warunkach miejskich jest poważnie ograniczony ze względu na bezpieczeństwo i wymaganą ciszę. Wygodnym sposobem jest usuwanie drzewa wraz z pniakiem. W tym celu związuje się linę na pniu na wysokości od kilku do kilkunastu metrów, a następnie za pomocą tej liny drzewo jest przewracane, np. przez ciągnik. Część pnia służąca jako dźwignia jednostronna nie powinna mieć osłabionych miejsc — głównie dużych ubytków drewna. Drzewa mniejsze i o płaskich systemach korzeniowych można karczować w ten sposób bez okopywania. Na glebach zwięzłych zachodzi często potrzeba podcięcia tych korzeni, które przy karczowaniu są rozciągane.

Często przy karczowaniu i obalaniu wraz z pniakiem potrzebny jest stabilny punkt zaczepienia liny. Może to być inny pniak lub specjalne zakotwiczenie, nigdy jednak nie należy używać w tym celu sąsiadującego drzewa.

W niektórych wypadkach powinno się zaniechać karczowania nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale również ekologicznych. Butwiejący system korzeniowy pozostawionego pniaka poprawia strukturę gleby, tworzy kanały przewietrzające i wzbogaca glebę w materię organiczną. Ponadto pozostawienie pniaków na stokach zapobiega erozji. Często pniaki po nisko ściętych drzewach nie są usuwane. Aby w taki sposób ściąć drzewo, uprzednio należy je okopać oraz wyczyścić z kamieni i ziemi kieszenie utworzone przez nabiegi korzeniowe. Ścina się drzewo równo z powierzchnią gleby lub nawet niżej. Do tego celu stosuje się specjalne frezy motorowe.

Frez motorowy amerykańskiej firmy Wayne do ścinania pniaków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *